به گزارش افکارنیوز، قرار شد پس از استراحت شش هفته‌ای این بازیکن دوباره به میدان برگردد.

با این حال این بازیکن بورکینافاسویی اعلام کرده که به لحاظ مالی به شدت در منگنه قرار گرفته به نحوی که پول کرایه تاکسی و خرید غذا هم ندارد! باشگاه استقلال باید پاسخگوی این رفتارش با لژیونر مصدوم خود باشد.