به گزارش افکارنیوز، بعد از اتفاقاتی که در کمپ استقلال رخ داد و عکس مرحوم حجازی توسط عده ای ناشناس روی دیوار نصب شد امیر قلعه نویی دستور داد تا بنر مرحوم حجازی را در مقابل در ورودی کمپ نصب کنند.

این حرکت به همین جا ختم نشده است. قلعه نویی از مسئولان کمپ استقلال خواسته تا با تهیه عکس‌های مختلف مرحوم حجازی آنها را در مکان های مختلف کمپ نصب کنند تا به این ترتیب نشان دهد مشکلی با این موضوع ندارد.

قرار است طی این چند روز عکس های مختلف حجازی در قسمت های مختلف کمپ نصب شود.

پس از اینکه عکس حجازی روی یکی از ساختمان های مجاور کمپ نصب شد، برخی هواداران استقلال به محل نصب رفته و درگیری هایی رخ داد و عکس عجازی نیز پایین کشیده شد!