به گزارش افکارنیوز، در تصویر اول سوشا مکانی روی زمین نشسته و گریهاش حتی با دلداری دادنهای علیرضا حقیقی هم بند نمیآید. این عکس مربوط به بازی جنجالی پرسپولیس و استیلآذین در روز ۲۶ فروردین ۹۰ است؛ مسابقهای که سوشا در اخرین دقایقش توپ را به بهانه مصدومیت بیرون زد و بعد همان توپ با دستور دایی مبنی بر عدم رعایت بازی جوانمردانه به گل پیروزیبخش پرسپولیس تبدیل شد. مکانی در انتهای این مسابقه بارها سرمربی وقت سرخپوشان را به خدا واگذار کرد. تصویر دیگر اما، در روز ششم بهمن ۹۲ به ثبت رسیده؛ روزی که سوشا به مهار دو ضربه پنالتی شاگردان دایی، انتقامش را از شهریار گرفت و در ورزشگاه غدیر اهواز دور افتخار زد.