برنامه دوشنبه شب نود رکورد تعداد ارسال پیامک تلویزیون را که در دست خود بود بار دیگر شکست.


به گزارش افکار به نقل از تابناک برنامه این هفته نود که تحت تاثیر درگذشت ناصر حجازی قرار داشت شب گذشته شاهد ارسال بیش از چهار میلیون و پانصد هزار پیامک بود.


فردوسی پور مجری توانمند برنامه نود که خود نیز در غم درگذشت اسطوره دروازه بانی فوتبال کشور سیاه پوش شده بود شب گذشته پیامک برنامه خود را تغییر داده و با یاد ناصر حجازی طراحی کرد.


در این نظر سنجی مردم به یاد حجازی عدد یک را به شماره پیامک برنامه نود ارسال کردند تا یاد او را زنده نگه دارند.