پورمحمدی که در مراسم تجلیل از دست اندرکاران ویژه برنامه های جام جهانی سخن می گفت با اشاره به مشکلات سیما برای پخش مسابقات ورزشی گفت: «ما در تهران در بهترین شرایط تنها 9 دوربین در یک واحد سیار داریم درحالی که بازی های جام جهانی ، بدون دوربین هایی که کناره های زمین بودند داشت با 36 دوربین ضبط و پخش می شد. در بسیاری از شهرستان ها ، بازی ها را با فقط سه دوربین به تصویر می کشیم و این یعنی امکانات مان صفر است. من از مدیران ارشد سیما ، آقای دارابی و دیگر بزرگواران می خواهم تا از طریق مجلس یا رئیس جمهور ، مشکلات تجهیزاتی ما را برطرف کنند.»