به گزارش افکارنیوز، شنیده شده پروین به عابدزاده گفته بهزودی از او دعوت خواهد کرد تا پستی را در پرسپولیس قبول کند. با توجه به رابطه نه چندان خوب عابدزاده و دایی، میتوان از این صحبت پروین نتیجه گرفت که او قصد ندارد برای فصل آینده دایی را در تیم حفظ کند. البته تمام این حدسیات بستگی به حضور پروین دارد وشاید وزارت ورزش قید حفظ مدیرعامل جدید را بزند و باشگاه را به فرد دیگری واگذار کند.