به گزارش افکارنیوز، مشکلات مالی پرسپولیس این روزها بیشترین فشار را متوجه نیلسون سنگربان برزیلی این تیم کرده است.

در روزهایی که تیمسرخ‌پوشپایتخت با مشکلات شدید مالی مواجه است، بازیکنان این تیم برای رتق و فتق امورشان یا از دوستان فوتبالیست‌شان پول قرض و یا این‌که به اجبار از حساب‌های میلیونی‌شان برداشت می کنند.

در این میان تنهانیلسوناست که نه دوستی دارد از او پول قرض کند و نه دلش به حساب‌های میلیونی‌اش خوش است!

طبق ادعاي يکي از نزديکان نيلسون، اوضاع مالي اين سنگربان آنقدر بد است که همسر وي حتي براي خريد کردن هم در معذوريت قرار گرفته و به همين دليل اکثر روزها و به جاي گشت و گذار در تهران، در منزلشان حضور دارد و کمتر پيش ميآيد که ساعتهاي خود را در بيرون از خانه سپري کند.