به گزارش افکارنیوز، فدراسیون فوتبال اخیرا اقدام به صدور کارت الکترونیکی برای بازیکنان تیم های مختلف و به نوعی برای بازیکنان شناسنامه صادر کرد.

اما صدور این کارت نیز بااشتباه هاییرو به و است و به طور مثالسیاوش اکبرپوربازیکن استقلال است اما روی کارت وی، بازیکن تراکتورسازی ثبت شده است.

این اتفاق در حالی رخ داده که اکبرپور ۲ سال پیش از تراکتورسازی جدا شده و به استقلال پیوسته است