وحيد هاشميان هافبک ايرانى تيم بوخوم که قصد بازگشت به فوتبال ايران را دارد در تماس با نزديکان على دايى اعلام کرده دوست دارد در برگشت به ايران، در پرسپوليس فوتبالش را ادامه دهد.

وحید هاشمیان هافبک ایرانى تیم بوخوم که قصد بازگشت به فوتبال ایران را دارد در تماس با نزدیکان على دایى اعلام کرده دوست دارد در برگشت به ایران، در پرسپولیس فوتبالش را ادامه دهد. با این حال وى اعلام کرده تنها شرطش براى حضور در این تیم دریافت مبلغ قراردادش در ابتداى فصل است.