به گزارش آفتاب ،محمود خوردبین سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس درحالی که امروز قصد داشت زودتر در تمرین تیم فوتبال پرسپولیس حاضر شود ناگهان یک دستگاه کامیون تریلر به ماشین وی برخورد کرد و آسیب جدی به ماشین وی رساند.

خوردبین در ترافیک پشت چراغ قرمز ایستاده بود، اما ناگهان یک کامیون به دلیل بریدن ترمز با خودروی خوردبین به شدت برخورد کرد. در این حادثه خودروی سرپرست پرسپولیس آسیب جدی دید، ‌ اما خوشبختانه هیچ مشکل جسمانی برای خوردبین رخ نداد.

خوردبین با تایید این خبر گفت: واقعا نمیدانم چه اتفاقی افتاد، اما به یکباره دیدم کامیونی که پشت سر من میخواهد متوقف شود، ناگهان کنترل اتومیبل از دستش خارج شد و با من برخورد کرد. خوشبختانه در این حادثه مشکلی خاصی برایم رخ نداد.