به گزارش افکارنیوز، ونگر سرمربی آرسنال می‌گوید: همیشه مهمترین چیز تیم است من هیچگاه دلم نمی‌خواهد بازیکنی را اذیت کنم، ‌اما نمی‌توانم خواسته‌های آنها را به تیم ترجیح دهم مهم برد تیم است.

وی در خصوص "اوزیل" می گوید: اخیرا اوزیل کمی سرحال نیست و با تمام انرژیاش بازی نمیکند، اما او بازیکن بسیار جنگندهای است و تا به حال بسیار موفق بوده انتخاب بازیکن برای یک مسابقه بخشی از شغل من است، من براساس اینکه کدام بازیکن میتواند به تیم کمک کند، آنها را انتخاب میکنم.