به گزارش افکارنیوز، فدراسیون کشتی، از تخصیص حق سفره به قهرمانان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان کشور پس از رقابت‌های جهانی ازبکستان خبر داد. طرح تخصیص حق سفره قهرمانان تیم‌های ملی کشتی بزرگسالان کشور به شرح زیر است:

۱ - کشتی‌گیرانی که در رده سنی بزرگسالان و در رشته آزاد و فرنگی در چارچوب فرآیند انتخابی تیم ملی، در هر سال با حضور در رقابت‌های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی، موفق به پوشیدن پیراهن تیم‌ ملی در مسابقات المپیک، جهانی و بازی‌های آسیایی، می‌شوند به مدت یک سال(۱۲ ماه) پس از اتمام رقابت‌های مذکور، ماهانه مبلغ بیست میلیون ریال(حق‌الزحمه) از فدراسیون کشتی دریافت خواهند کرد.

۲ - کشتی‌گیرانی که در چارچوب مفاد بند یکم به صورت توامان موفق به پوشیدن پیراهن تیم ملی در رقابت‌های جهانی و بازی‌های آسیایی می‌شوند، به مدت یک سال(۱۲ ماه) پس از اتمام رقابت‌های مذکور(بازی‌های آسیایی)، ماهانه مبلغ ۳۰ میلیون ریال(حق ‌الزحمه) از فدراسیون کشتی دریافت می‌نمایند.

۳ - در صورت تکرار موقعیت پوشیدن پیراهن تیم ملی در رقابت‌های فوق‌الذکر بر اساس مفاد بند یکم، از سال ۱۳۹۳(سال مبنا) به بعد، به ازاء هر سال معادل مبلغ پنج میلیون ریال مازاد بر مبلغ یاد شده به دریافتی ماهیانه کشتی‌گیران ذیربط اضافه می‌شود.

براساس این طرح هر سال بدون احتساب نتایج کشتی‌گیران در رقابت‌های جهانی حدود ۲۸۸ میلیون تومان برای دو تیم کشتی آزاد و فرنگی باید کنار گذاشته شود. همچنین در سال بازی‌های آسیایی در صورت اعزام دو تیم متفاوت به مسابقات جهانی و آسیایی بجز ۲۸۸ میلیون، ۳۸۴ میلیون نیز باید به کشتی‌گیران اختصاص داده شود.

البته طرح مذکور به رغم بار مالی زیاد میتواند برای کشتیگیران بسیار روحیهساز باشد و در صورت جذب اسپانسر طرح مناسبی از سوی فدراسیون کشتی است.