به گزارش افکارنیوز، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه ای به دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران نوشت:

«بدینوسیله اعلام می شود مدارک ارسالی فدراسیون فوتبال ایران درباره صدور مجوز حرفه ای باشگاههای ایران دریافت شد.

لازم می دانیم زحمات و پیشرفت های فدراسیون فوتبال ایران به خاطر تضمین اعتبار و اصل حسن نیت فوتبال در قاره آسیا را با اجرای صدور مجوز حرفه ای باشگاهی، تقدیر و تشکر کنیم.

در پایان باز هم از همکاری های فدراسیون فوتبال ایران در این باره تشکر می کنیم.