به گزارش افکارنیوز، فوتبالیست‌ها همین‌طوری‌اند. یک روز طوری توی سر و کله هم می‌زنند که انگار دشمن خونی یکدیگرند اما روز بعد جوری با هم صمیمی می‌شوند که انگار آن دو نفری که قبلا با هم دعوا کرده بودند افراد دیگری بودند!

دیروز باید در تمرین تیم ملی بودید و می‌دیدید سیدجلال حسینی و آندرانیک تیموریان چطور با هم حرکتی هماهنگ شده را انجام می‌دهند.

حتما درگیری این دو بازیکن در دربی اخیر را یادتان نرفته؛ همان صحنه‌ای که سیدجلال گردن آندو را گرفته بود و آندو جای دست‌های سیدجلال روی گردنش که سرخ شده بود را به مظفری‌زاده نشان می‌داد و البته فایده‌ای هم نداشت.

دیروز در حین تمرین تیم ملی و حرکت از روی موانع سیدجلال و آندو وقتی به بخش انتهایی موانع رسیدند به شکلی هماهنگ شده و انگار که مصدوم شده باشند خودشان را روی زمین انداختند اما لحظهای بعد با خنده و شوخی از جایشان بلند شدند و باز هم گردن همدیگر را گرفتند که البته این بار نه خبری از خشونت بود، نه خط و نشان برای دیگری؛ فقط شوخی بود و خنده!