به گزارش افکارنیوز، سیاوش اکبرپور که این روزها درست یا غلط مورد غضب برخی از هواداران استقلال قرار گرفته، به سیم آخر زده و در چند مصاحبه مفصل به افشاگری در مورد پول دریافتی برخی از بازیکنان تیمش پرداخته است. جالبترین بخش از سخنان سیاوش جایی است که او با اشاره آشکار به پژمان منتظری میگوید: این آقا یکونیم میلیارد پول گرفته، اما شده اسطوره استقلال! جالب است که اکبرپور به عنوان بازیکن محبوب قلعهنویی هنگام عصبانیت حتی مراعات سرمربی تیمش را هم نمیکند و به وضوح به امیر کنایه میزند. به هر حال همه یادشان هست که قلعهنویی با اسطوره لقب دادن پژمان سعی کرده بود او را آبیپوش نگه دارد.