به گزارش افکارنیوز، سسک فابرگاس درباره خداحافظی پویول گفت‌و‌گویی با رادیو مارکا انجام داد و گفت: همه ما می‌دانستیم. می‌توانید احساسات، حرکات و شرایط فعلی او را ببینید. پویول زمان سختی را می‌گذراند و سخت است که ببینیم یکی از دوستانمان چنین تصمیمی را گرفته است.

وی به تمجید از کاپیتان بارسلونا پرداخت و نوشت: هر کسی جرأت ندارد در حالی که هنوز ۲ سال از قراردادش باقی مانده است، چنین تصمیمی بگیرد. اگر تمرینات روزانه پویول را ببینید؛ هرگز فکر نمی‌کنید که ۳۶ سالش باشد. او مثل یک جوان ۱۸ ساله به نظر می‌رسد.

فابرگاس گفت: تا جایی که من میدانم، او کاپیتان همیشه بارسلونا خواهد بود.