به گزارش افکارنیوز، محمد قاضی به تمرینات استقلال برگشت. مهاجم ناراضی استقلال بعد از چهار روز غیبت سرانجام دیروز قبل از بازی با تیم جوانان در زمین شماره ۲ آزادی حاضر شد. غیبت‌های تکراری قاضی‌ نشان از نارضایتی و قهر مهاجم استقلال داشت. قاضی بعد از بازی با الشباب و گذراندن تعطیلات در تمرین استقلال حاضر نشد. بحثحضور در اداره مالیات ترفندی بود از جانب مسوولان این تیم که فقط یک روز دوام داشت و از فردای آن رسانه‌ها به سراغ مسوولان استقلال رفتند و دلیل غیبت قاضی را پرسیدند.

ماجدی در پاسخ به سوالات گفت: «قاضی می‌خواست با آقای فتح‌ا…‌زاده صحبت کند و پاسخ موبایل من را نمی‌دهد.»

پیش کشیدن بحثجلسه خصوصی با فتح‌ا…‌زاده نشان از آن داشت که مهاجم استقلال از موضوعی ناراحت است و این دلخوری باعثشده او در تمرین‌ها حاضر نشود. در این میان همانند سوژه‌های قبلی و بحثتکراری قهر بازیکنان استقلال از تمرین‌ها این موضوع مطرح شد که قاضی از امیر قلعه‌نویی دلخور است ولی هیچ‌کدام از مسوولان استقلال حاضر نشدند علت اصلی قهر مهاجم این تیم را عنوان کنند. در نهایت و با اصرار قاضی بعد از ظهر روز دوشنبه این بازیکن با فتح‌ا…‌زاده جلسه‌ای را برگزار کرد. موضوع صحبت‌های قاضی و مدیرعامل استقلال مخفی ماند اما هر چه که بود مهاجم استقلال قبول کرد به تمرین‌ها برگردد.

قاضی روز گذشته به همراه استقلال به مصاف تیم جوانان رفت. شاید اگر شرایط استقلال به گونهای بود که غیبت یک بازیکن باعث ضرر تیم نمیشد قلعهنویی اجازه بازگشت به مهاجم ناراضی این تیم را نمیداد.