به گزارش افکارنیوز، بازیکن مورد نظری که اکبرپور از او نام برده یکی از نفراتی است که قصد جدایی از این تیم را داشت ولی در نهایت ماندگار شد. قرار بود آن زمان یک میلیارد تومان بین بازیکنان استقلال پخش شود ولی مدیرعامل آبی ها تمامی آن مبلغ را به بازیکن مورد نظر داد تا جلوی جدایی اش را بگیرد.

این موضوع باعثناراحتی اکبرپور و دیگر بازیکنان شده است. این در حالی است که بازیکنی که در موردش این حرف ها زده شده به شدت از حرف های اخیر اکبرپور ناراحت است.

بازیکنی که این روزها دستش را عمل کرده و اول اسمش هم هست آندو تیموریان. البته پیش از این هم فتح الله زاده مبلغ زیادی را به پژمان منتظری داد شاید او در تیم بماند اما ...