به گزارش افکارنیوز، کارلوس کی‌روش پس از شکست دو بر یک تیمش برابر گینه درباره این دیدار گفت: مطالب مختلفی درباره این دیدار می‌توان گفت. مسلما باید تنها به این بازی مثبت نگاه کنیم و حتما باید از چیزهایی که امروز یاد گرفتیم، در سطح بین‌المللی استفاده کنیم. دقیقا به همین منظور بود که آنها را به تهران آوردیم تا آن چه را باید در جام‌جهانی تجربه کنیم، اینجا آزمایش کنیم.

او در پاسخ به سوال درباره ترکیب تیم ملی و لژیونرها در این دیدار اظهار کرد: ما برنامههای آمادهسازی جام جهانی را طراحی کردهایم و تنها مواردی مانده که باید برای جامجهانی انجام دهیم.