علی دایی می گوید از اینكه همین طور در میان مردم باشد و پستی نگیرد ، راحت تر است.

به گزارش خبرآنلاین؛ علی دایی در پایان تمرین تیمش وقتی با سئوالی در این باره كه چرا به رغم همه سمت هایی كه در فیفا و كنفدراسیون فوتبال آسیا دارد اما حتی نامش برای سمت وزارت ورزش طرح نمی شود گفت: درست است كه من یكی از اعضای كمیته جوانان فیفا هستم و در تمامی نشست های مهم فیفا، دعوت می شوم اما در ایران برای رسیدن به جایگاه های اجرایی تنها داشتن سواد و سابقه اهمیتی ندارد. باید حتما سیاسی باشی. ولی من ترجیح می دهم سیاسی نشوم و سمتی هم نگیرم. همین كه در مستطیل سبز باشم و برای مردم كار كنم ، برایم از همه چیزبیشتر ارزش دارد.