به گزارش افكار به نقل از دنياي صنعت سرپرست باشگاه پرسپولیس که گمنام ترین گزینه تصدی وزارت ورزش محسوب می شد به یکباره از نهاد ریاست جمهوری سر درآورد و با مشایی دیدار کرد.

هر چند از جزئیات این دیدار خبری منتشر نشد اما اتمام
مهلت قانونی دولت برای انتخاب وزیر ورزش از یک سو و عزل و نصب های صورت گرفته در دولت دهم توسط مشایی از سوی دیگر موجب می شود تا به راحتی از نقل قول های این جلسه آگاه شد.

کاشانی که تا پیش از مدیر عاملی باشگاه پرسپولیس
فردی گمنام به شمار می رفت این روزها دیگر خود را نفر آخر شورای شهر تهران نمی داند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس که با قهرمانی این تیم در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا شهرت و آوازه ی خاصی یافته بود حالا از هر راهی که شده به دنبال رسیدن به پست وزارت خانه ورزش است.

همین ریاست طلبی نیز باعثشد تا جریان انحرافی که این روزها تحت آماج حملات شدید الحن جوانان مذهبی در هیئت هاست، کاشانی را طعمه مناسبی برای دگرگون ساختن تفکرات این قشر از جامعه به سود جریان انحرافی سازد.

از همین رو با توجه به اینکه این عضو شورای شهر حضور خود در شورا را مدیون هیئت های مذهبی غرب تهران است از سوی جریان انحرافی برای انتقال اهداف این جریان به جوانان ارزشی انتخاب شده است.

البته کاشانی این نکته را نباید فراموش کند که با توجه به سکوتی که در قبال ضرب وشتم دانشجویان در ورزشگاه آزادی داشت اینک در
میان دانشجویان و جوانان ارزشی دیگر جای ندارد.

اما در حال حاضر کاشانی ۲ راه بیشتر پیش روی ندارد. یا وزارت ورزش و جریان انحرافی را انتخاب نموده و گذشته خویش را فراموش خواهد کرد و یا اینکه همچون گذشته در صف مذهبی ها خواهد ماند.