بحث استعفای محمد بنا طی روزهای اخیر به یکی از چالش برانگیزترین مباحث کشتی ایران مبدل شد.

رییس فدراسیون کشتی در این‌باره به خبرنگار کشتی برنا گفت: محمد بنا پس از پایان مسابقات آسیایی احساس خستگی کرده و به همین خاطر چند روزی را به استراحت می پردازد و مطمئن باشید که طی روزهای آینده کار خود را از سر خواهد گرفت.

محمدرضا یزدانی خرم افزود: با بنا به صورت تلفنی صحبت کردم و متوجه شدم که برای بازگشت به کشتی مشکلی ندارد. او یک مربی موفق است و مردم هم دوستش دارند؛ به همین خاطر سعی داریم سرمایه ای چون محمد بنا را حفظ کنیم تا به نظر مردم احترام گذشته باشیم.