سیامک قلیچ خانی پسر ایرج قلیچ خانی فوتبالیست سابق ایرانی در مالزی به سر می برد. این آقازاده ورزشی زمانی در روزنامه های ایران به عنوان خبرنگار ورزشی فعالیت می کرد و با یکی از مربیان مشهور ایران نیز رابطه بسیار نزدیکی داشت.

به گزارش آتی نیوز، حتی در یک دره زمانی گفته می شد که وی با استفاده از ارتباطات پدر خود، برای آقای " ق " بازیکن جذب می کرده است.

تا اینکه در نهایت جناب قلیچ خانی به آن سوی مرزها رفت تا به کارهای اقتصادی خود بپردازد اما شبکه های ماهواره ای ضد انقلاب که با فقر کارشناس روبه رو هستند از این روزنامه نگار سابق به عنوان یک کارشناس استفاده کردند.

این آقازاده نیز در فرصتی که این شبکه معاند در اختیارش قرار دارد تا توانست عقده گشایی کرد و فوت ناصر حجازی بازیکن و مربی نام آشنای کشورمان را به هزاران چیز بی ربط، وصل کرد و از تبعات امنیتی این اتفاق سخن گفت!