به گزارش خبرنگار سرويس ورزشي افكار با نزديك شدن به روزهاي معرفي وزير براي وزارت تازهتاسيس ورزش و جوانان، علي سعيدلو رئيس سازمان تربيت بدني ترجيح داده كه ديگر روي صندلي اتاق خود ننشيند و از ساختمان سفيد خيابان سئول دل بكند.

رئیس سازمان تربیت بدنی از دیروز دیگر در دفتر محل کارش حاضر نشد تا زمزمه های معرفی وزیر ورزش و جوانان بیشتر از گذشته به گوش برسد. قبلا هم اخباری منتشر شده بود که سعیدلو در روزهای گذشته بخش عمده وسایل شخصی خود را از ساختمان تربیت بدنی خارج کرده است.

با فعل و انفعالات انجام شده به نظر ميرسد معرفي وزير بهزودي انجام خواهد شد. علی سعیدلو شب گذشته نیز جلسه ای با رئیسجمهور برگزار کرد. ديروز عصر در راهروهاي سازمان تربيت بدني شايع شده بود كه قرار است يك چهره ورزشي مشهور به عنوان كانديداي وزارت معرفي شود.