وارنر رئیس کنفدراسیون فوتبال امریکای شمالی، مرکزی و حوزه دریای کارائیب و بن همام رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از آنکه کمیته اخلاق فیفا به علت پرونده پرداخت رشوه این دو را معلق کرد، در وب سایت های اجتماعی به این حکم اعتراض کردند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، وارنر که قول داده است سونامی افشاگری در فیفا به راه بیندازد، نامه ای الکترونیک از ژروم والکه دبیر کل فیفا منتشر کرده است که درباره انگیزه های بن همام برای شرکت در انتخابات ریاست فیفا ابراز تردید کرده است.

بن همام نیز که روز یکشنبه از نامزدی در انتخابات فیفا کناره گیری کرده بود همچنین در وب سایت خود از والکه انتقاد کرد و نوشت کمیته اخلاق فیفا تحت نفوذ شدید والکه قرار دارد.

بن همام نوشت: " من این احساس را داشتم که کمیته اخلاق فیفا کمیته ای کاملا مستقل است با این حال والکه در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود نشان داد وی یکی از افرادی است که در کمیته اخلاق فیفا اعمال نفوذ می کند. "

وی افزود: " والکه در کنفرانسی خبری خود پس از اعلام حکم کمیته اخلاق فیفا، یک مدرک جدید برضد من اعلام کرد که تاکنون در پرونده نبوده است. "

خبرگزاری رویترز از زوریخ گزارش داد، وارنر نیز که به همراه بن همام به تلاش برای رشوه دادن به اعضای کنفدراسیون فوتبال امریکای شمالی مرکزی و حوزه دریای کارائیب متهم شده است، در بیانیه خود اظهاراتی شدید اللحن تر گفت.

وارنر گفت از طریق رسانه ها در جریان تعلیق خود قرار گرفته و تاکنون هیچ پیامی از سوی فیفا درباره تعلیقش دریافت نکرده است.

وی افزود پس از بالاگرفتن رقابت بن همام و بلاتر، در نامه ای به والکه درباره این مسئله اظهار نگرانی کرده است با این حال نامه ای از والکه دریافت کرده است که در آن وی نامزدی بلاتر را به سخره گرفته است و در جمله ای نوشته است : "اصلا نمی توانم تصور کنم چرا بن همام نامزد شده است و برای ریاست فیفا برای خود شانسی در نظر گرفته است."