ساعت حدود یازده شب است که با صدای ناگهانی بلندگوهای هواپیما در پرواز اصفهان - تهران از خواب میپرم

برنا، - مسافران محترم! من خلبان این پرواز هستم. به اطلاع شما می رسانم: بازی همین الان تمام شد و پرسپولیس بُرد!

سوت و کف ِ مسافران جوان و حتی جا افتاده‌های ظاهراً تهرانی ِ هواپیما …

-خلبان ! دوسِت داریم ، خلبان! دوسِت داریم.