وضعيت مهدي مهدوي​کيا و باشگاه آينده او از نکات مبهمي است که فکر علاقه​مندان اين بازيکن را به شدت مشغول کرده است. کاپيتان سابق استيل​آذين در اظهار نظرهاي اخيرش علاقه​مندي خود براي بازگشت به پرسپوليس را به روشني مطرح کرده اما شايد بازگشت او به تيم محبوبش با مشکلاتي روبه​رو شود.

از همين​رو خبرنگار سايت گل در گفت​وگويي کوتاه با محمود فاضلي مدير برنامه​هاي کيا در آلمان وضعيت آينده اين بازيکن محبوب را جويا شد. فاضلي با اشاره به اين​که اگر انتقال به پرسپوليس محقق نشود، بازگشت کيا به اروپا غيرممکن نخواهد بود مي​گويد: نام مهدوي​کيا در فوتبال آلمان اسم کوچکي نيست و تيم​هاي آلماني او را به خوبي مي​شناسند. بنابراين در مورد آينده اين بازيکن هر اتفاقي ممکن است.