علی فتحاللهزاده میگوید تندیس ناصر حجازی در کمپ استقلال نصب خواهد شد.

به گزارش خبرآنلاین، اومی‌گوید برنامه‌هایی دارد تا نام ناصر حجازی را در ذهن‌ها زنده نگه دارد. او می‌گوید: «می‌خواهیم در یکی، دو ماه آینده بتوانیم یک بازی بزرگ و خوب را در دل برنامه های مان جا بدهیم و در این بازی که عوایدش را به یکی از بنیادهای خیریه خواهیم بخشید، به نام ناصرخان به میدان برویم. این خواست ما و خواست خانواده محترم حجازی است.
تمام تلاش مان را هم برای هرچه بهتر برگزار شدن چنین مسابقه ای خواهیم داشت. البته همان طور که از قبل هم گفته بودیم، کمپ در دست احداثباشگاه را هم به یاد این اسطوره تیم مان گذاشته ایم: «ناصر حجازی».
وقتی نمایندگان کنفدراسیون اینجا بودند مدام از کمپ ناصرخان برای شان می گفتم و آنها هم از این نامگذاری استقبال کردند. بزودی تندیس زنده یاد حجازی در کمپ نصب می شود و این مجموعه ورزشی تا همیشه نام ناصر حجازی را با افتخار بر خود خواهد دید.»