تمرین امروز تحت الشعاع جر و بحث فرهاد مجیدی و مبعلی قرار داشت و این دو بازیکن در حین فوتبال دستگرمی به خاطر تکل اسماعیل شریفات درگیری لفظی پیدا کردند.

به گزارش فارس، در حالی که شریفات برای دریافت توپ در چند صحنه روی ایمان مبعلی خطاهایی را مرتکب شد هافبک ملی پوش استقلال واکنش نشان داد و در این لحظه فرهاد مجیدی از مبعلی خواست از اسماعیل شریفات عذرخواهی کند.

یورگن گده مربی آبی پوشان که کار تاکتیکی را بر عهده داشت چندین بار با سوت‌های خود از مبعلی و مجیدی خواست قضیه را تمام کنند اما مبعلی خطاب به فرهاد مجیدی گفت شریفات تکل زده و از من می‌خواهی عذرخواهی کنم؟ چرا به این بازیکن چیزی نمی‌گویی؟ فرهاد مجیدی هم به مبعلی گفت: فوتبال است و در فوتبال از این اتفاقات می‌افتد. بازی داور دارد و او خطا گرفت.

به خاطر این اتفاق تمرین استقلال متوقف شد اما آبی پوشان بعد از دو دقیقه فوتبال درون تیمی را ادامه دادند.