به گزارش افکارنیوز، امیررضا خادم درباره اظهارات محمد رویانیان که او را دروغگو خطاب کرده و گفته بدهی زمان او ۵۰ میلیارد نیست، اظهار داشت: «من پس از این صحبت ها اعداد و ارقام را چک کردم و متوجه شدم اشتباه کرده ام. بدهی رویانیان ۵۰ میلیارد نیست، ۴۳ میلیارد است و از این بابت رویانیان درست می گوید.»

وی تاکید کرد: این ارقام را بازرسی وزارت ورزش درآورده و اینطور نیست که ما با کسی پدرکشتگی داشته باشیم. تمام اسناد نیز موجود است و مشکلی وجود ندارد.