به گزارش افکارنیوز، دکتر محمود گودرزي طي سخناني در نشست مشترک مسئولان وزارت ورزش با روساي فدراسيونهاي ورزشي اظهار کرد: از همه دوستان بابت فشاري که سال قبل مخصوصا بابت کمبود بودجه تحمل کردند، تشکر ميکنم. البته همگي بايد ملاحظات حال حاضر را در نظر بگيريم تا بتوانيم با فعاليت بيشتر بر کمبودها غلبه کنيم. امسال سال فرهنگ و اقتصاد است و تمام فعاليتها بايد براساس اين شعار پسنديده و استقلالگرا باشد. طبعا ورزش هم بايد به پيروي از اين دو شعار قدم بردارد و آنها را نصب العين خود قرار دهد و در راه آنها تلاش کند.