به گزارش افکارنیوز، در کنفرانس مطبوعاتی پپ گواردیولا برای بازی با رئال مادرید، یکی از خبرنگاران از این مربی درباره اخراج دیوید مویس پرسید و با پاسخ جالب او روبرو شد.

پاسخی که نشانه ای بر بی رحمی دنیای فوتبال بود:این اتفاق عجیبی نیست. در تیم های بزرگ شما همواره در خطر از دست دادن شغل تان هستید. حتی اگر قرارداد داشته باشید. شخصا فکر می کنم در صورت عدم تکرار نتایج این فصل در فصل آینده، از بایرن کنار گذاشته خواهم شد. تیم های بزرگ باید جام ببرند. هیچ راه دیگری وجود ندارد.