به گزارش افکارنیوز، ‌ فیفا در نامه‌های جداگانه به باشگاه پرسپولیس خواستار دریافت هزینه دادرسی دو پرونده خود برای کاروالیهو به مبلغ ۵۵۰۰ فرانک سوئیس و سپس ۱۰۰۰۰ فرانک سوئیس برای دادرسی پرونده وینگادا شده است.

پروین که کمی برای پرداخت این پول تردید داشت، امروز دومین جلسه خود را با بهروز منتقمی به نوعی نماینده وزارت ورزش نیز است، برگزار کرد و در پایان پروین مجاب شد مبلغ ۱۵۵۰۰ فرانک سوئیس را خریداری و به حساب فیفا بریزد.

از همین رو نمایندگان باشگاه پرسپولیس امروز به بازار رفتند تا با تهیه این پول هر چه سریع‌تر آن را به فیفا پرداخت کنند تا خطری قرمزپوشان را تهدید نکند.

گفتنی است پروین نگران برگرداندن این پولها است و او معتقد است هزینههایی که حال حاضر انجام میشود باید به او برگردانده شود.