به گزارش افکارنیوز، گل زیبای فوتبالیست یک پا را با هم ببینیم.

لینک فیلم