به گزارش افكار به نقل از گل اين درست كه اشك حسين كعبي در بازي با صبا درآمده بود، ولي دليل اين اشك سوژه جالبي بود كه مي‌شد روي آن مانور كرد... اما شرح ماجرا؛ در حالي كه استيل‌آذين با يك گل از صبا عقب بود، علي كريمي پس از گذشتن از سد چند بازيكن حريف، حسين كعبي را صاحب موقعيت خوبي كرد. كعبي كه عادت دارد پس از خراب كردن بعضي از توپ‌ها خودش را زمين بزند، پس از هدر رفتن اين توپ پايش را گرفت و خودش را مصدوم نشان داد. كريمي كه از اين حركت كعبي به شدت دلخور شده بود، رو به كعبي كرد و گفت: «پدر همه درمي‌آيد تا يك توپ به اينجا برسد... چطور به اين راحتي توپ را از روي شش قدم بيرون مي‌زني... اگر واقعا مصدوم هستي و نمي‌تواني بازي كني برو بيرون! و اگر مي‌تواني بازي كني، پس چرا الكي تا توپ را خراب مي‌كني، پايت را مي‌گيري؟! الان وقت اين كارها نيست... حواست را جمع كن!» كعبي كه از صحبت‌هاي كريمي جا خورده بود، با همان لهجه خاص جنوبي خيلي سريع جواب كريمي را داد و حتي لحظه‌اي درنگ نكرد. كريمي هم وقتي با اين واكنش كعبي روبه‌رو شد، از كادر فني استيل‌آذين خواست تا كعبي را تعويض كنند. كعبي هم وقتي با اين صحنه روبه‌رو شد، خودش به سمت خط طولي رفت و با اصرار افشين پيرواني بود كه كعبي از ميدان خارج نشد. روايت تومباكوويچ از ماجرا حاشيه در استيل‌آذين بيداد مي‌كند، تومباكوويچ پس از پايان بازي با دو خبرگزاري مصاحبه كرد و در گفت‌وگو با هر كدام از اين خبرگزاري‌ها صحبت‌هاي متفاوت و عجيبي را انجام داد كه البته احتمالا اين اتفاق هم به‌زودي به گردن چلنگر تومباكوويچ مي‌افتد! سرمربي صربستاني استيل‌آذين در مورد درگيري كريمي با كعبي به خبرگزاري فارس مي‌گويد: «كعبي پيش از درگيري لفظي با كريمي از من درخواست كرد تا او را تعويض كنم! كريمي هم پس از آن، اين موضوع را به من اطلاع داد و خواستار خروج كعبي از ميدان شد!» در حالي كه در گفت‌وگو با فارس، تومباكوويچ مي‌گويد كه كريمي خواستار خروج كعبي از ميدان شده، در مصاحبه با ايسنا صحبت‌هاي ديگري را از سرمربي استيل‌آذين در اين مورد مي‌خوانيم: «آنچه به من گفته‌اند اين بوده كه كعبي خودش تقاضاي تعويض داشته و كريمي هم با اين موضوع مخالف بوده است!» البته تومباكوويچ در پايان اين موضوع اشاره‌اي هم به فرصت‌هاي از دست رفته حسين كعبي مي‌كند: «پس از اينكه گل خورديم، مهدوي‌كيا، كريمي و كعبي توانستند مثلث‌هاي خوبي را ايجاد كنند و كعبي صاحب فرصت شد اما با توجه به اين اتفاق‌ها فكر نمي‌كنم آنها بازيكنان بزرگي باشند. آنها بايد در آينده كار بيشتري انجام دهند، چرا كه تا رسيدن به روحيه جنگندگي فاصله زيادي دارند.» حفظ فاصله ايمني با كريمي حسين كعبي با چشماني اشكبار پس از پايان ديدار با صباي‌قم ميدان را ترك كرد. كعبي كه با وجود صحبت‌هاي تومباكوويچ و ماجراي آسيب‌ديدگي‌اش تا پايان بازي در ميدان بود، در طول اين مدت مدام فاصله‌اش را با كريمي حفظ مي‌كرد تا اتفاقي بين او و جادوگر نيفتد! بازيكنان استيل‌آذين يكي يكي وارد رختكن شدند، هيچ صدايي از آنها درنمي‌آمد و پس از ورود امير مهريزي به رختكن بود كه صداي تشرهاي سرپرست استيل‌آذين به گوش رسيد. اين درست كه مهريزي فقط چند روزي را براي رسيدگي به وضعيت استيل‌آذين فرصت داشته، ولي توقعات از مديرعامل آينده استيل‌آذين آنقدر بالاست كه او از همان ميدان اول از سرخ‌ها برد مي‌خواست. آنطور كه در مورد اتفاقات رختكن استيل‌آذين شنيديم، مهريزي از خجالت علي كريمي و حسين كعبي درآمده تا آنها از اين پس بيشتر مراقب حركات و رفتارشان باشند. ماجراي ليدرهاي استيل‌آذين هم در نوع خودش جالب بود. بعضي از اين افراد كه فصل گذشته مخالف سرمربي ايراني بودند، پس از ديدار با صبا عليه سرمربي خارجي شعار دادند و حتي منتظر شدند تا پس از خروج بازيكنان از رختكن، از خجالت آنها دربيايند. مهريزي كه متوجه اين موضوع شده بود، خيلي‌زود جلسه‌اي سرپايي را با ليدرها برگزار كرد و آنها را به آرامش دعوت كرد. حمله به تومباكوويچ در اتوبوس شروع انتقادات از تومباكوويچ درست از جايي آغاز شد كه راننده اتوبوس دوطبقه استيل‌آذين پايش را روي پدال گاز گذاشت! بازيكنان استيل‌آذين در قالب گروه‌هاي چند نفره دور هم جمع شدند و در مورد اتفاقات بازي و عملكرد تومباكوويچ به بحث پرداختند. در حالي كه گمان مي‌رفت كريمي با اتومبيل شخصي به تهران برگردد، اين اتفاق نيفتاد و جادوگر در كنار مهدوي‌كيا روي صندلي رديف جلوي طبقه بالايي اتوبوس استيل‌آذين نشست. حسين كعبي هم براي اينكه جلوي چشم كريمي نباشد، روي صندلي آخري اتوبوس نشست و آفتابي نشد. ستاره‌هاي استيل‌آذين كه به شدت سرگرم انتقاد از تومباكوويچ بودند، در ميان راه از يكي از ساندويچي‌ها، كالباس خريدند و خوردند تا براي جويدن تومباكوويچ نفسي تازه كنند. كعبي: ناراحت بودم نرفتم سر تمرين كعبي آنقدر از اتفاقات روز بازي ناراحت بود كه حتي در نخستين جلسه تمرين روز بعد از مسابقه هم شركت نكرد. خبرگزاري ايسنا در حد يكي، دو جمله با او در اين مورد صحبت كرد: «از آن اتفاقات ناراحت بودم كه به تمرين نرفتم. ديروز نرفتم، امروز هم نمي‌روم. البته مديرعامل باشگاه از من خواست امروز جلسه‌اي در باشگاه با حضور او، من و كريمي انجام شود كه قبول كردم.» گفته مي‌شود كه كريمي قصد دارد در اين جلسه از كعبي دلجويي كرده و بابت آن حرف‌ها عذرخواهي كند.