به گزارش افکارنیوز، یکی از بازیکنان معروف فوتبال مان که در حال حاضر ساکن اصفهان است، با شکایت همسایه هایش به مراجع قضایی مواجه شده است.


در میان بازیکنان خیلی ها هستند که علاقه خاصی به نگهداری از حیوانات اهلی و خانگی دارند و حتی بعضی از آنها کلکسیونی از این حیوانات تهیه کرده اند.


یکی از بازیکنان معروف فوتبال مان که در حال حاضر هم ساکن اصفهان است، گویا در آپارتمانش از چندین پرنده نگهداری می کند. سر و صدای زیاد این پرندگان باعثشده تا همسایه های این بازیکن شاکی شوند و به او تذکر بدهند.


اما از آنجایی که وی علاقه خاصی پرندگانش دارد، هیچ توجهی به اعتراض همسایه هایش نکرده و ظاهرا در نهایت هم کار به شکایت کشیده و منجر به این شده تا این آقای بازیکن پایش به دادگستری باز شود.