به گزارش افکارنیوز، دانیال داوری در دو هفته گذشته در چهارچوب دروازه براونشویگ زیاد «سرحال» نبود. او که در دو ماه گذشته توانسته به اوج برسد و همواره بازی‌های خوبی انجام دهد، بی‌دلیل سرحال نبود. دانیال در این باره می‌گوید: «قبل از بازی با بایرن‌مونیخ ران پایم ضربه بدی خورد. پایم کبود شد و چرک کرد. مقابل بایرن با همان وضع به زمین رفتم ولی بعد از بازی پیش دکتر ولفان پزشک مونیخی‌ها رفتم. او پس از معاینه اولیه پایم گفت که باید پیشش بروم.»

پزشکان براونشویگ بعد از آسیب‌دیدگی ران دانیال تشخیص ندادند که چه اتفاقی برای پایش افتاده. دانیال با درد به تمریناتش ادامه داد اما پس از مراجعه به پزشک بایرن‌مونیخ متوجه شد که بخش آسیب‌دیده، دچار خونمردگی شده است. داوری در این باره توضیح می‌دهد: «دکتر به من گفت باید این خونمردگی را از پایت بیرون بکشم. اندازه یک سرنگ از پای من خون کشید. او گفت این خونمردگی بسیار خطرناک بود و حتی ممکن بود به قلبم بزند.»

بدین ترتیب دکتر بایرن‌مونیخ، ناجی دانیال داوری شد. او در حال حاضر وضعیت مناسبی دارد و درد ران پایش هم از بین رفته است. داوری در دو هفته گذشته با درد شدیدی روبه‌رو بود و حتی مجبور شد با همین درد مقابل هرتابرلین و آگسبورگ به میدان برود. دانیال در این باره می‌گوید: «در پایم درد داشتم ولی چون تیم نیاز داشت، با مصدومیت بازی کردم. این مسئله روی کیفیت بازی‌ام تأثیر زیادی داشت ولی امیدوارم در بازی آخر بتوانم عملکرد خوبی داشته باشم.»

اینتراخت آخرین بازی فصل خود را در زمین هوفنهایم برگزار می‌کند. آنها در صورتی که بتوانند این بازی را ببرند، شانس حضور در پلی‌‌آف بوندس‌لیگا را دارند. این بازی ۲۰ اردیبهشت برگزار می‌شود و در صورت شکست اینتراخت، دانیال می‌تواند روز ۲۲ اردیبهشت در اردوی تیم‌ملی در اتریش حاضر شود اما اگر آنها برنده شوند، داوری مجبور است یک هفته بیشتر در آلمان بماند. داوری در این باره می‌گوید: «دوست دارم تیم برنده شود ولی از طرفی برای حضور در اردوی تیم‌ملی لحظه‌شماری می‌کنم. اگر به پلی‌‌آف برویم مجبورم یک هفته بیشتر در آلمان بمانم که این اصلاً خوب نیست. اردوی اتریش بسیار مهم است ولی ماندن براونشویگ هم اهمیت زیادی دارد. در صورتی که به پلی‌‌آف برویم، هم شروع اردو را از دست می‌دهم و هم یکی از بازی‌های دوستانه تیم‌ملی را. این اصلاً برایم خوب نیست.»

داوری این روزها زیاد از تیمملی بیخبر نیست. او با بعضی از بازیکنان تیمملی در ارتباط است. دانیال در این باره توضیح میدهد: با بچههای تیمملی در ارتباط هستم. در آفریقا هم که بودند، این ارتباط را حفظ کردم و نتایج تمام بازیها را میگرفتم تا از وضعیت تیمملی خبر داشته باشم. دانیال در صورت سقوط براونشویگ، به تیم جدیدی ملحق میشود. البته اگر آنها هم بمانند، بعید است دانیال فصل آینده در کنارشان باشد. داوری درباره آیندهاش توضیح میدهد: هنوز هیچ چیز معلوم نیست. من فعلاً بازیکن براونشویگ هستم و به بازی تیمم و همینطور ایران فکر میکنم. اما خبر رسیده مدیر برنامههای این بازیکن از همین حالا مشغول مذاکره با چند باشگاه است. دانیال هم تماسها را رد نمیکند ولی میگوید: چیزی قطعی نیست. من دوست دارم پس از جامجهانی درباره آیندهام تصمیم بگیرم.