هواداران فولام آنقدر اشکان دژاگه را دوست دارند که چنین تی شرتهایی برای او درست کرده اند