به گزارش افکارنیوز، کمیته انضباطی متشکل از نمایندگان اداره حقوقی، دفتر ارزشیابی و شکایات، دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها وزارت ورزش و جوانان و اعضای اصلی تشکیل گردید، بنا به تشخیص و تائید اعضای فوق الذکربر اساس اتفاقات بازی مهرام و پتروشیمی بندر امام در دیدار سوم فینال احکام کمیته انضباطی زیر را صادر کرد:

۱ - تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام به لحاظ تخلفات عدیده تماشاچیان که در مسابقه بین تیم‌های پتروشیمی بندرامام و مهرام تهران منجر به قطع مسابقه و پرتاب آجر، سنج، طبل و سایر اشیاء به داخل زمین مسابقه گردیده است. با توجه به آئین نامه انضباطی و مصوبه سازمان لیگ و اساسنامه سازمان لیگ تیم پتروشیمی بندرامام را به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه نقدی تنبیه می‌کند و کمیته در خصوص مسابقات پنجم و ششم دو تیم مقرر می‌دارد هر دو مسابقه بدون حضور تماشاچیان انجام و راجع به مسابقه هفتم در صورت نیاز به آن سازمان لیگ نسبت به مکان برگزاری و شرایط آن اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

۲ - با توجه به وقایع اخیر از سوی تماشاچیان تیم‌ها که دور از شان ورزش به ویژه ورزش بسکتبال است. از این تاریخ به بعد به هیچ وجه تماشاچیان علاقمند به ورزش بسکتبال جهت تشویق تیم مورد علاقه خود مجاز به استفاده از طبل، شیپور، سنج و ادوات مشابه در سالن‌های ورزشی مسابقات بسکتبال نخواهند بود.

۳ - محمد صمد نیکخواه بهرامی بازیکن تیم مهرام تهران تاکید فرمائید از انجام حرکات غیر ورزشی خودداری و درصورت تکرار در این خصوص اقدام خواهد شد.

۴ - مهدی کامرانی بازیکن تیم پتروشیمی بندرامام به علت اعتراض و بکار بردن الفاظ رکیک نسبت به داوران و با توجه به سابقه قبلی به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی تنبیه گردیده و در صورت تکرار تخلف از حضور در مسابقات لیگ فصل جاری محروم خواهد شد.

دیدار دو تیم روز گذشته با اتفاقات ناخوشایندی همراه بود و به دلیل رفتار تماشاگران مسابقه دقایقی متوقف شد.