به گزارش افکارنیوز، باشگاه نفت مسجدسلیمان بعد از صعود به لیگ برتر حالا به دنبال یافتن یک سرمربی جدید است و در همین راستا هر روز نام گزینهای جدید حول و حوش این تیم شنیده میشود. اخیرا اما در شایعهای عجیب و قابل تامل شنیدیم امیر قلعهنویی ضمن تماس با امیدوار رضایی از وی خواسته است برای حضور صمد مرفاوی در راس کادر فنی نفت به مقامات این باشگاه سفارش کند! امیر و صمد مدتی با هم اختلاف داشتند، اما هماکنون دوستان بسیار نزدیک هم به شمار میآیند. در پیرامون این تماس، دو فرضیه وجود دارد؛ عدهای میگویند قلعهنویی از سر دوستی با صمد چنین کاری را کرده و برخی دیگر بر این باورند که او برای تنگ کردن عرصه بر پرویز مظلومی به عنوان یکی از گزینههای نفت سراغ این فرمول رفته است. تا نظر شما چه باشد؟