به گزارش افکارنیوز، حنیف عمران‌زاده از دو تیم اصفهانی پیشنهاد دریافت کرده است و این در حالی است که عمران‌زاده از چند تیم عربی نیز پیشنهاد دارد و عنوان کرده است که قصد ندارد به تیمهای شهرستانی برود.

حتی وی از شهر خوی و در کنار خانوادهاش که برای استراحت سفر کرده است، نیز اعلام کرده برای حضور در تیمهای شهرستانی برنامهای ندارد و قصد کرده است که اگر در فوتبال ایران به فعالیت خود ادامه دهد، در استقلال میماند و در این تیم بازی میکند، زیرا برای حضور در تیمهای شهرستانی دیگر برنامهای ندارد و در صورت خروج از کشور ایران، استقلال را به فراموشی میسپارد، زیرا به عقیده وی بازیکنان نباید برای جدایی از تیمهای مطرح احساس تصمیم گیری کنند.