به گزارش افکارنیوز، امیدوار رضایی وعلی انصاری مدت‌ها درتیم استقلال حضور داشتند اما از تیم رفتند وبه فعالیت‌های مربوط به خود پرداختند این در حالی است که در حال حاضر بحثحضور انصاری و امیدوار رضایی در تیم عنوان شده است و حتی گفته می‌شود که برخی از مدیران حضور خود را منوط به حضور علی انصاری اعلام کردند وحتی این موضوع به وضوح اعلام شده است.شایان ذکر است، علی انصاری مدتها به دلیل مشغله کاری از هیئت مدیره تیم استقلال جدا شد، اما به دلیل ارتباط قوی که با آبیه داشت از دور با آنها همکاری میکرد ودرحال حاضر نیز با اینکه عنوان کرده است از حضور در پستهای مدیریتی دور است اما قرار شده که جز هیئت مدیره استقلال شود تا به این تیم یاری برساند.