به گزارش افکارنیوز، بازیکن تیم چارلتون به تیم ملی اضافه شد.

بر همین اساس و ساعت ۸:۴۵ صبح امروز، رضا قوچان نژاد به اردوی تیم ملی در اتریش اضافه شد. با حضور قوچان نژاد به اردو تعداد بازیکنان تيم ملی به ۱۹ رسید.