آلکس سوسي دبير کل کنفدراسيون فوتبال آسيا در نامههاي جداگانه به رئيس و دبير کل فدراسيون فوتبال و رئيس سازمان ليگ حرفه اي ايران براي همکاري خوب اين فدراسيون با هيات ويژه AFC نامه اي تشکر ارسال کرد.

به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، متن این نامه به شرح زیر است:

«مایلیم از این فرصت استفاده کنیم و از حمایت، تلاش زیاد و مساعدتهای شما به تیم ویژه AFC تشکر کنیم. لطفا تشکر صادقانه مان را به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به دلیل کمکهای بی شمارشان برای همکاری در تکمیل بازدید و برگزاری کارگاه آموزشی در ایران و باشگاه هایی که فراتر از حد انتظار، ما را مورد لطف و استقبال قرار دادند ابلاغ کنید.»

در ادامه این نامه آمده است: «قویا باور داریم که این بازدید نه تنها به AFC کمک می کند که دانش بهتری از لیگ حرفه ای ایران و باشگاه های مربوطه اش داشته باشد بلکه برای فدراسیون فوتبال و باشگاه های حرفه ای در ایران در شناسایی وضعیت کنونی و مسیر آینده به سوی حرفه ای شدن کامل فوتبال موثر خواهد بود.»

همچنين در پايان اين نامه آمده است: ما آماده ارائه اطلاعات بيشتر به شما براي توسعه فوتبال حرفه اي در ايران هستيم و شما نيز مي توانيد ايده ها و نظراتتان را براي توسعه رقابتهاي آسيايي با ما در ميان بگذاريد. يک بار ديگر از همکاري صميمانه شما تشکر مي کنم.