رئیس هیئت مدیره باشگاه سپاهان گفت: شست هیئت مدیره باشگاه امروز دوشنبه برگزار شد که در این نشست به ساکت مدیرعامل این باشگاه ماموریت داده شد تا زمینه بازگشت امیر قلعه نویی را فراهم آورد.

غلامحسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: هیئت مدیره به ساکت ماموریت داد تا ظرف ۴۸ ساعت نظر امیرقلعه نویی را برای بازگشت به سپاهان فراهم کند.

وی درباره استعفای ساکت نیز به مهر گفت: چنین اسعفایی به دست من نرسیده است و کاملا تکذیب می شود. ساکت همچنان به عنوان مدیرعامل باشگاه به فعالیت خود ادامه می دهد.