برنامه دیشب عادل فردوسی پور به فرآیند انتقال تیم ها به شهرستان ها اختصاص داشت و در این بین حضور دو نماینده موافق و مخالف بحث را تخصصی تر کرده بود. در این برنامه از نظرات کارشناسان و دیگر نمایندگان هم استفاده شده بود.

به گزارش شبکه ایران، در این شرایط حجم بیشتری از برنامه به انتقال پاس به همدان اختصاص یافت و تماس صوفی مدیرعامل فعلی این باشگاه برای روی خط آمدن بی نتیجه ماند. صوفی معتقد است باید فرصت دفاع به او در برنامه دیشب ۹۰ و اظهار نظر در خصوص موضوع برنامه داده می شد. از طرفی او از اینکه با وجود تماس اما فردوسی پور اجازه صحبت کردن به وی را نداده ناراحت است و قصد شکایت از این برنامه پربیننده ورزشی را دارد.

صوفی تاکید کرده طبق قانون به همان اندازه که علیه این باشگاه صحبت شد، باید به او وقت داده شود تا نظرات خود را مطرح و از تیمش دفاع کند.