به گزارش افکارنیوز، علیرضا سلیمانی، دارنده مدال طلای کشتی آزاد جهان و پهلوان چنیدن دوره کشور امروز صبح درگذشت.