به گزارش افکارنیوز، در سال های ۱۹۷۸،۱۹۹۸ و ۲۰۰۶ فوتبال ایران سه مرد شماره ۸ در جام‌جهانی داشته است که در این میان علی کریمی با عنوان مرد سال ۲۰۰۴ آسیا به جام‌جهانی ۲۰۰۶ پای گذاشت اما با ارائه بازی های ضعیف، نتوانست بیشتر از ۱۲۰ دقیقه آن هم در بازی برابر تیم های مکزیک و پرتغال بازی کند. او در نیمه اول بازی برابر آنگولا نیمکت نشین شد اما حاضر نشد در نیمه دوم بازی برابر تیم‌ملی‌ آنگولا به میدان برود.در جام‌جهانی ۱۹۷۸، ابراهیم قاسم پور، مرد شماره ۸ ایران تنها ۲۲ سال داشت. او در هر سه بازی بین تیم‌ملی‌ ایران برابر هلند، اسکاتلند و پرو، ۲۷۰ دقیقه برای تیم‌ملی‌ فوتبال کشورمان بازی کرد.ضمنا در دیدارهای ایران در جامجهانی ۹۸، سیروس دین محمدی مرد شماره ۸ فوتبال ایران بود که تنها در ۱۷ دقیقه پایانی بازی بین ۲ تیمملی ایران و آلمان به جای استیلی به میدان آمد و بازی کرد.