به گزارش افکارنیوز، این روزها هر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به دنبال جذب دروازهبان هستند. در این میان محسن فروزان یکی از گزینههای مد نظر سرخابیهاست. نکته جالب این است که این گلر جوان ادعا کرده در صورت عدم توافق با سرخپوشان، به پیشنهاد استقلال فکر خواهد کرد! آنچه در این میان کلیدیتر از هر مطلب دیگری به نظر میرسد، توجه به این پرسش است که چرا آبیها به دنبال جذب گلر هستند و در این میان سراغ گزینههایی رفتهاند که ادعای پوشیدن شماره یک را دارند؟ این اتفاقات در واقع به شایعه مهمی دامن میزند که اخیرا فضای فوتبال ایران را پر کرده است؛ اینکه امیر قلعهنویی دیگر مهدی رحمتی را نمیخواهد و به زودی باید شاهد جدایی این سنگربان از جمع آبیها باشیم. این روزها رحمتی طی مصاحبههای پرشمارش مدام مدعی میشود با آسانترین شرایط حاضر است قراردادش را با استقلال تمدید کند. به نظر میرسد خود رحمتی هم دریافته جداییاش از استقلال نزدیک است و به همین دلیل سعی میکند با این قبیل موضعگیریها، جواب شدنش از این باشگاه را برای کادر فنی هزینهزا کند.