به گزارش افکارنیوز، سیدمهدی سیدصالحی ابتدا در این مورد که تکلیف ماندن یا جدایی‌اش از پرسپولیس به کجا رسیده است، گفت: وضعیت ماندن یا جدایی‌ام هنوز مشخص نیست. من یک سال دیگر با پرسپولیس قرارداد دارم ولی هنوز باشگاه در مورد فصل بعد هیچ صحبتی با من نداشته است. در حال حاضر بحثمالی و طلبی که از پرسپولیس دارم مهم است و به همین دلیل روز شنبه به باشگاه رفتم.

سیدصالحی همچنین خاطرنشان کرد: من در مورد مسائل مالی که مربوط به فصل گذشته میشود با مدیرعامل باشگاه صحبت کردم. قرار شد مسئولان باشگاه طلب مالیام را محاسبه کنند تا در این مورد دوباره با یکدیگر صحبت کنیم. من معتقدم رحیمی به قولش عمل میکند و امیدوارم این موضوع حل شود.